Inzerce v tištěném periodiku

Pokyny pro objednávku a zveřejnění inzerátu v měsíčníku ODRAZ:

  1. řádně vyplnit objednávku – Jméno, Příjmení, Adresa, IČO, případně DIČ
  2. určit umístění inzerátu zaškrtnutím čtverečku v příslušném řádku
  3. platbu provést po vydání Odrazu až po zaslání faktury z MÚ, hotově v pokladně MÚ (Po+St 8–18 hod., Út+Čt+Pá 8–12 hod.) nebo převodem z účtu na účet MÚ číslo: 19-0388041369/0800 pod variabilním symbolem, který Vám bude určen ve faktuře a do zprávy pro příjemce zadat příjmení – firmu (kdo inzerát platí).

Placená komerční inzerce

Formáty inzerce:

Hotové podklady (tedy plakátky a hotová grafika)

  • ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi
  • případně ve formátu JPG v co největším rozlišení

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

  • Text v elektronické podobě – prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.
  • Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel
  • Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60 x 42 mm)

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT

Placená řádková inzerce

 Informace o placené řádkové inzerci od 1.1.2013